Categorie: nieuws

Energiek Goutum feliciteert Energie VanOns voor de 1ste plaats als groene energieleverancier

Met een maximale score van een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroomranking! De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont Energie VanOns dit jaar met een gedeelde eerste plaats. Energie VanOns is bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 90 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zullen ze de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van écht duurzame energie. Energie die 100% groen is en bovendien lokaal en in eigen beheer wordt opgewekt.

Wilt u ook lid worden van de groenste energieleverancier? Klik dan hier!

2018 (nu al) droomjaar voor zonnepaneel-eigenaren

De herfst is nog jong, het einde van het jaar nog best ver weg, en toch hebben veel eigenaren van zonnepanelen nu al de totale opbrengst van vorig jaar gehaald of zelfs overtroffen.
De gemiddelde opbrengst van 2018 ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010. Dat blijkt uit afzonderlijke berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht, op verzoek van de NOS.

“Met ook nog de afgelopen zonnige oktoberweken gaan we echt toe naar een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

In de periode januari tot en met midden oktober, brachten zonnepanelen vergeleken met het langjarig gemiddelde zo’n tien tot vijftien procent meer op, afhankelijk van waar je woont in Nederland.

“Ik mag niet klagen”, zegt Peter Kuijlaars. Sinds vijf jaar prijken er twaalf zonnepanelen op het dak van de familie Kuijlaars in Etten-Leur. “Het gaat uitstekend met de opbrengst. De afgelopen drie jaren waren al goed, maar dit jaar lijkt een nieuw record te worden.”

Dat denkt ook Pierre Gerrissen, van het bedrijf dat de opbrengst van de zonnepanelen bij Kuijlaars monitort. Zijn bedrijf monitort de prestaties van zo’n 6000 zonnepaneel-installaties in Nederland. “Veel van onze klanten zitten nu al op de voorspelde jaaropbrengst.”

Kou en felle zon is het best

De meeropbrengst van dit jaar lijkt vooral te danken aan een opvallend hoge opbrengst in de maanden mei en juli. In juni, augustus en september was de opbrengst gemiddeld. Ook in februari was de opbrengst opvallend hoog.

Het is niet zo dat een lange, warme zomer automatisch betekent dat zonnepanelen bovengemiddeld presteren. Zonnepanelen zijn namelijk blij met zon, maar niet per se met warmte, legde Wim Sinke eerder bij ons uit. Als hoogleraar zonne-energie (UvA) is hij tevens verbonden aan TNO.

De perfecte combinatie voor maximale opbrengst is kou en felle zon. Maar omdat de zon vaker en langer schijnt in de zomer, weegt dat voordeel ruimschoots op tegen het nadeel van hitte. “We hebben in een aantal maanden van dit jaar aanzienlijk meer zonlicht gehad dan andere jaren. De winst die je krijgt door dat extra zonlicht, is veel hoger dan het negatieve effect van de warmte”, zegt Sinke.

570 euro per jaar

Naar schatting liggen er inmiddels ruim 12 miljoen zonnepanelen in Nederland. Verspreid over huizen, in weilanden etc. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in een paar jaar tijd flink gestegen en wordt inmiddels geschat op bijna 700.000, zo’n tien procent van het totaal aantal huishoudens.

Hoe merken die huishoudens zo’n goed zonne-energie jaar in hun portemonnee? “Normaal levert een set van tien zonnepanelen zo’n 500 euro per jaar op, dit jaar zal dat zo’n 70 euro meer zijn”, zegt Puk van Meegeren, energieadviseur bij Milieu Centraal.

“Als je vaker, langere tijd, zulke condities hebt, zal dat zich dus ook vertalen naar een kortere terugverdientijd van de investering in de panelen”, zegt Van Meegeren. “Maar het is natuurlijk niet gezegd dat volgend jaar hetzelfde gaat zijn”.

Aantrekkelijk

Op dit moment is het nog zo dat de zogeheten salderingsregeling het financieel aantrekkelijk(er) maakt om te investeren in zonnepanelen. Daardoor krijgen zonnepaneel-eigenaren nu nog een gunstige vergoeding als zij meer stroom opwekken dan ze zelf nodig hebben en deze stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Maar de regering vindt die regeling te duur worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aan het kijken hoe hij die kan versoberen. Een nieuwe regeling had moeten ingaan in 2020, maar dat wordt waarschijnlijk op zijn vroegst 2021. De huidige regels blijven dus nog zeker twee jaar bestaan, ook voor mensen die nu zouden willen beginnen met zonnepanelen.

“Het gaat de regering trouwens niet alleen om geldbesparing”, zegt Wim Sinke. “Als we naar grootschalige toepassing willen, is het goed om het eigen gebruik van zelf opgewekte stroom zo groot mogelijk maken. Daar is nu geen financiële prikkel voor, omdat je net zo veel terugkrijgt voor teruggeleverde, als voor zelf gebruikte stroom.”

Minister Wiebes schat dat met de nieuwe regeling huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, hun investering in zonnepanelen, nog steeds in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Hoe de nieuwe regeling er verder uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

(bron en foto: nos.nl)

Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun

Elektriciteit Het Nederlandse stroomnet kan het snel groeiende aanbod van zonne-energie niet aan. Twintig zonneparken staan op een wachtlijst voor aansluiting.

Nederland krijgt er de komende jaren heel veel zonnepanelen bij. Voor zeker 5.000 megawatt aan productiecapaciteit heeft de overheid inmiddels subsidie toegezegd. Daardoor kan het vermogen aan zonnepanelen bijna verdubbelen. Als de zon volop schijnt, kunnen de nieuwe panelen drie keer zoveel stroom leveren als de kolencentrale in de Eemshaven, de grootste van het land.

Die extra energie vormt een grote belasting voor het elektriciteitsnet, dat nu al ‘op knappen’ staat. Op sommige plekken sluiten netbeheerders geen zonneparken meer aan op het net, of wordt maar een deel van de opgewekte stroom getransporteerd.

Ongeveer twintig parken hebben met zulke beperkingen te maken, blijkt uit navraag bij netbeheerders Liander en Enexis. Het is onduidelijk hoeveel van deze parken al zijn gerealiseerd.

Het probleem wordt met name veroorzaakt doordat vijftien onderstations, waar verschillende delen van het elektriciteitsnet bij elkaar komen, hun maximale capaciteit hebben bereikt. Uitbreiding kan, inclusief de aanvraag van vergunningen, twee tot vijf jaar in beslag nemen. Dat kan de groei van zonne-energie in Nederland vertragen.

Het Nederlandse elektriciteitsnet is prima geschikt voor grote energiecentrales. De stroom wordt afgenomen via dikke kabels, en vertakt zich dan in een ‘dunner net’ tot aan de afnemer. Aan de randen van Nederland, waar weinig mensen wonen, is het netwerk het dunst. Maar daar zijn ook de grondprijzen laag, en is de meeste ruimte voor zonneparken. Mede daarom nam de bouw van zonneparken de afgelopen jaren een vlucht in de noordelijke provincies.

Dat wekt zorgen bij de netbeheerder. „Op dat net zetten we nu ineens hele grote vermogens”, vertelt Daan Schut, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk bij Liander. „De toevoer komt ook nog eens in pieken: als de zon schijnt, leveren alle zonneparken veel energie.”

Binnen drie jaar leveren

In Drenthe en Zuid-Groningen kunnen vrijwel geen zonneparken meer worden aangesloten. Ook in Friesland zitten drie onderstations aan hun maximum. Netbeheerders en exploitanten verwachten dat de problemen door al die extra zonnepanelen ook in andere provincies zullen opspelen.

Dat brengt de komst van sommige zonneparken in gevaar. RVO, dat namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidies ervoor verstrekt, eist dat de zonneparken binnen drie jaar elektriciteit leveren. „Als we niet binnen die tijd een aansluiting hebben, vervalt de subsidie. Dan gaat het project niet door”, vertelt Gerben Smit, algemeen directeur van Solarfields. Zijn bedrijf ontwikkelt zonneparken en is bezig met nieuwe pr

ojecten in Noord-Nederland. Daar zijn de netproblemen het nijpendst. „Je kunt uittekenen dat wij dan ook met die problemen te maken krijgen.”

GroenLeven, de grootste exploitant van zonnepanelen in Nederland, heeft al meermalen te horen gekregen dat een aansluiting vertraging oploopt. Vaak gaat het om zonnedaken – zonnepanelen op daken van grote bedrijfspanden. Dat zijn doorgaans kleinere projecten dan zonneparken, maar ook hierbij gaat het om veel energie.

„We kregen onlangs te horen dat een aansluiting bijna een jaar op zich zou laten wachten”, vertelt Roland Pechtold, directeur van GroenLeven. „Toen was de vraag: wat doen we nu? We hebben besloten het risico te nemen, en toch te bouwen.”

Pechtold verwacht dat het probleem volgend jaar groter wordt. „Ik kan je garanderen dat er dan zonnesystemen staan die niet zijn aangesloten. Dat zou in totaal zomaar om tientallen megawatts kunnen gaan.” Een megawatt – dat is voldoende om zo’n duizend huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien.

Infrastructuur

De afgelopen jaren is zonne-energie sterk gegroeid. Efficiëntere zonnepanelen wekken steeds meer energie op. Je ziet ze ook nauwelijks, wat bijdraagt aan het maatschappelijk draagvlak. Horizonvervuiling door windmolens leidt juist geregeld tot verzet. Daardoor kan een zonnepark vaak sneller worden gerealiseerd. Dat is aantrekkelijk voor ondernemers.

Voor netbeheerders maakt die ontwikkeling het moeilijker in te schatten waar het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid, stellen Liander en Enexis. „De overheid heeft gebieden aangewezen waar windparken gebouwd mogen worden”, zegt Schut van Liander. „Daar kunnen we onze infrastructuur op aanpassen. Bij zonne-energie gebeurt dat niet. Gemeentes worden soms verrast door een partij die een zonnepark wil neerzetten.” Ook Enexis wil meer sturing door de overheid om te voorkomen dat het te laat wordt geïnformeerd over de komst van een zonnepark.

Exploitanten zijn juist tegen meer regie van de overheid. „De protesten tegen windmolens zijn ontstaan doordat mensen het gevoel hadden dat ze in hun achtertuin kwamen, zonder dat ze daar iets over te zeggen hadden”, zegt Smit van Solarfields. Hij vindt dat netbeheerders niet moeten afwachten. „Een netbeheerder kan het bijna niet fout doen: als je ergens een onderstation neerzet, krijg je heel snel initiatieven in de buurt. Genoeg partijen zitten te wachten op extra capaciteit.”

Liander benadrukt dat uitbreiding wel rendabel moet zijn. „Er moet een bepaalde zekerheid zijn dat onderstations ook gebruikt gaan worden. Gezamenlijk plannen maken is daarom cruciaal.”

Tijdelijke oplossing

Netbeheerders proberen met tijdelijke oplossingen toch zo veel mogelijk zonneparken aan te sluiten. Zo krijgen sommige parken wel een aansluiting, maar kan niet alle stroom het net op tot de capaciteitsproblemen zijn opgelost. Daarin ziet Smit van Solarfields voorlopig het meeste heil. Dan moeten er wel duidelijke afspraken gemaakt worden over hoeveel energie geleverd kan worden. „Liever iets dan niets.”

(bron: nrc.nl)

 

Geen EnergyBattle Friesland 2018.

Iedereen die via Energiek Goutum meedeed aan de EnergyBattle Friesland hebben vorige week een email gekregen. In deze email werd medegedeeld dat de EnergyBattle Friesland 2018 niet zal plaatsvinden. De reden hiervan is dat het niet gelukt is om de gewenste aantal energiecoöperaties en deelnemers te vinden voor dit evenement.

Het hele bericht is hier te lezen.

Remmen of gas geven?

Er moet de komende jaren enorm veel gebeuren om Nederland van het gas te krijgen. Toch was de boodschap van Diederik Samsom enigszins dubbelzinnig. Hij presenteerde zijn plannen voor wat hij ‘De Grote Verbouwing’ van Nederland noemt.

‘Is uw gasketel aan vervanging toe? Koop dan gerust een nieuwe, de gemeente komt vanzelf bij u langs’, aldus Samsom. ‘De verduurzaming van Nederland gaat volgens hem grotendeels betaald worden uit de energierekening. ‘De belasting op gas gaat de komende jaren met 75% omhoog en die op elektriciteit met 50% naar beneden.’ Dat maakt de investering in een gasketel volgens ons toch riskant. Juist om de innovatie in duurzame technieken aan te jagen, zouden wij in Goutum nu al willen inzetten op zonnepanelen en elektrische warmtepompen. En als de belastingplannen van Samsom inderdaad werkelijkheid worden, dan gaat dat met het der jaren alleen maar meer geld opleveren. Hier kunt u de presentatie vinden van Diederik Samsom.

Viktor Jakobsen, CEO van Energeia Asset Management, rekende juist uit hoeveel zonnepanelen kunnen opleveren. Zelfs zonder subsidie. Hij presenteerde de plannen van EAM voor de bouw van het zonnepark langs de Wâldwei. Een innovatief plan met tweezijdige (bifaciale) zonnepanelen. Die vangen niet alleen rechtstreeks zonlicht op maar ook de weerkaatsing, waardoor zij ongeveer 30% meer rendement kunnen leveren. EAM stelde EnergiekGoutum voordelen van het park in het vooruitzicht, bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning en ruimte voor eigen zonneprojecten of de mogelijkheid om lokaal opgewekte stroom af te nemen. Hier kunt u de presentatie vinden van Viktor Jakobsen.

De kleine honderd belangstellenden hoorden verder Bouwe de Boer een bloemlezing geven van allerlei activiteiten die in Leeuwarden op stapel staan, zoals de Elfwegentocht van 1 tot 14 juli. Wij als Energiek Goutum mochten zo’n 10 nieuwe leden verwelkomen en bijna even zoveel leden met mooie prijzen naar huis gaan. Hier kunt u de presentatie vinden van Bouwe de Boer.

Al met al een geslaagde avond met dank aan sponsors, vrijwilligers en vele andere dorpsgenoten.

“Klimaatwet is stap in goede richting voor duidelijkheid burgers”

De nieuwe klimaatwet, die binnenkort wordt gepresenteerd, is een stap in de goede richting. Dat denken verschillende mensen die bezig zijn met duurzaamheid en klimaat, zoals Houkje Rijpstra van Circulair Friesland, Bouwe de Boer van Fossylfrij Fryslân en Jan Rotmans, klimaatspecialist en professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Volgens hen is het belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven dat het gas binnenkort een stuk duurder wordt en dat er heel hard gewerkt moet worden om huizen van het gas af te halen. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. Rijpstra zegt wel dat het niet te snel kan. Rotmans geeft aan dat het op dit moment in ieder geval te traag gaat.

(bron: omropfryslan.nl)

Energiek Goutum in het nieuws (LC)

Gasvrij in 2050, maar Samsom heeft grotere haast

,,We moeten tot 2050 duizend huizen per dag klaar maken voor de aardgasvrije toekomst. Nu doen we vijftig per week. Dat is te weinig’’, aldus Diederik Samsom.

De oud-PvdA-leider schetste woensdagavond in Goutum de ruwe contouren van een klimaatakkoord over de 7 miljoen woningen en de 1 miljoen andere gebouwen in den lande. Samsom zit namens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de Klimaattafel gebouwde omgeving voor. Hij moet binnen twee weken rapporteren.

Wijk voor wijk

Hoofdopdracht van die sector is het maken van een plan voor vervanging van aardgas als warmtebron, ten gunste van elektriciteit en warmte uit de diepe ondergrond, oppervlaktewater en afvalwater.
Samsom stortte in dorpshuis Ien en Mien een spraakwaterval uit over leden en belangstellenden van de plaatselijke energiecoöperatie. ,,We hebben tot 2050, maar ik heb grotere haast. Ik doe het liever in 20 jaar.’’ Gemeentebesturen moeten de gasvrijmaking wijk voor wijk en dorp voor dorp plannen aan de hand van een ‘afwegingsleidraad’.

Banen en innovatie

Het wordt volgens Samsom een mammoetoperatie, die ,,voor 90 procent uit communicatie en psychologie’’ zal bestaan. Maar de ,,grote verbouwing’’ biedt ook een gouden kans voor mbo’ers op een baan waar ambachtelijk vakmanschap en hersenarbeid samenkomen.
Zonder nieuwe uitvindingen en innovatie zal Samsoms verbouwing niet op tijd af zijn. Geothermie moet in twaalf jaar vertwintigvoudigen, zegt hij. Warmtepompen moeten kleiner en goedkoper worden en ,,niet meer zo’n teringherrie’’ geven.
Over de beoogde financiering liet de toponderhandelaar weinig los, over de lastenverdeling zelfs helemaal niets. ,,De benodigde ruimte moeten we in de energierekening proppen’’, zei hij.

Gunstiger voorwaarden

De belasting op aardgasverbruik zal drastisch stijgen, die op stroomverbruik flink dalen. Vier miljoen particuliere huizenbezitters moeten gunstiger geld kunnen lenen. Dit kan volgens Samsom door de financiering voor het gasloos maken van het huis aan het pand te koppelen in plaats van aan de eigenaar.
Dit beperkt het risico van de banken met gunstiger voorwaarden als uitkomst.
Kun je nog wel rustig een nieuwe cv-ketel kopen, wilde de zaal weten. Samsom vindt van wel: ,,Ja hoor, als u hem nodig heeft. Wacht u de verbouwing maar rustig af. Het kan best zijn dat u pas over vijftien jaar aan de beurt bent.’’

(bron: lc.nl / foto: hoge noorden/Jaap Schaaf)

Nu pauze en strak Diederik Samsom

De eerste sprekers zijn geweest en die hebben goede verhalen verteld aan de (niet-)leden. Bauwe de Boer heeft het over de 11 wegentocht gehad en wat er allemaal in de Gemeente Leeuwarden nog is te doen aan energie neutrale huizen.

Daarna was Viktor Jakobsen met een verhaal over zijn bedrijf EAM. Zij gaan het zonnepark aan de waldwei realiseren.

Gezellig druk bij Energiekcafe

Vanavond is er weer een goed gevuld energiekcafe. De zaal begint aan vol te lopen met nieuwsgierige mensen die graag meer willen weten omtrent de ontwikkelingen die er aanstaande staan. Om 21.30 uur komt Diederik Samsom. U kunt nog steeds langs komen het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur Zaal open,

20.00 uur Opening en kort interview met de voorzitter – Jaap Jepma

20.10 uur ‘Fryslân, gidsland, energietransitie’ – Bouwe de Boer, gemeente Leeuwarden

20.45 uur ‘Solar PV and the future of energy’- Viktor Jakobsen, EAM Solar

21.30 uur ‘Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?’ – Diederik Samsom

22.15 uur Prijsuitreiking en sluiting

De bijeenkomst is gratis en open voor alle Goutumers. Neem dus gerust uw buren of vrienden mee.

Na afloop is de bar open voor een drankje voor eigen rekening.

Programma Energiekcafe

Zoals aangekondigd houden wij vandaag een bijzonder EnergiekCafé met als thema ‘In Goutum de gasmeter op nul?’. Een zeer actueel onderwerp vanwege de komende Klimaatwet en de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord dat concreet moet gaan bepalen hoe Nederland de komende jaren op duurzame energiebronnen gaat overschakelen. Bijgaande flyer hebben wij in Goutum huis-aan-huis verspreid.

Wij zijn er trots op deze avond Diederik Samsom als spreker in Goutum te hebben. Diederik één van de initiatiefnemers van de Klimaatwet en voorzitter van de Klimaattafel Bebouwde Omgeving. Hij is dus degene die het kabinet voorstellen doet waar wij bij ons energiegebruik allemaal mee te maken gaan krijgen. Een mooie gelegenheid om van hem de laatste stand van zaken te horen en over prangende onderwerpen in discussie te kunnen gaan.

Viktor Jakobsen, CEO van EAM Solar, komt tijdens het EnergiekCafé het plan voor de bouw van het zonnepark Wâldwei verder toelichten. Dit park kan met een opgesteld vermogen van 12 Megawatt gemakkelijk heel Goutum van duurzame stroom voorzien. Viktor komt dan ook vertellen hoe wij als energiedorp met behulp van het park stappen kunnen zetten om over te stappen op duurzaam opgewekte elektriciteit.

Kortom een uitgelezen moment om op het gebied van duurzame energie helemaal bijgepraat te worden. Wij rekenen dan ook op een overweldigende opkomst. En nog een reden om te komen: onder de aanwezige leden verloten we mooie duurzame prijzen die beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren: ABD Renault, Future Fuels, Orange Gas en de gemeente Leeuwarden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

19.15 uur Zaal open,

20.00 uur Opening en kort interview met de voorzitter – Jaap Jepma

20.10 uur ‘Fryslân, gidsland, energietransitie’ – Bouwe de Boer, gemeente Leeuwarden

20.45 uur ‘Solar PV and the future of energy’- Viktor Jakobsen, EAM Solar

21.30 uur ‘Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?’ – Diederik Samson

22.15 uur Prijsuitreiking en sluiting

De bijeenkomst is gratis en open voor alle Goutumers. Neem dus gerust uw buren of vrienden mee.

Na afloop is de bar open voor een drankje voor eigen rekening.

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com