Energy Battle

Hier onder de brief die alle deelnemers hebben ontvangen van Freonen Fan FossylFrij Fryslân:

Geachte heer/mevrouw,

Helaas moeten wij u via deze weg mededelen dat de voorgenomen EnergyBattle Friesland 2018 niet zal plaatsvinden. De geplande kick-off op 20 september zal hierom ook niet door gaan.

Het is helaas niet gelukt het gewenst aantal energiecoöperaties en deelnemers te vinden voor het evenement waardoor de stichting Freonen fan FossylFrij Fryslân heeft besloten de wedstrijd voorlopig te annuleren. Samen met onze stichting stelt de projectorganisatie vast dat het oorspronkelijke plan om met 11 energiecoöperaties de wedstrijd aan te gaan op het gebied van energiebesparing onvoldoende draagvlak heeft waardoor dit besluit is genomen.

We betreuren dit besluit temeer omdat we prachtige initiatieven en creatieve ideeën in onze provincie hebben gezien voor deze wedstrijd.

Uiteraard blijft de stichting betrokken bij lokale initiatieven en roepen we alle deelnemers op vooral door te gaan met energiebesparende maatregelen! Het online platform https://energybattlefriesland.nl/ blijft gedurende de initiële wedstrijdperiode beschikbaar voor alle deelnemers. Verdere uitingen via bijvoorbeeld sociale media zullen worden gestaakt.

Het besluit nu te stoppen, betekent niet dat we dit als stichting niet meer willen. Op een later moment dit plan alsnog eens uitvoeren blijft als optie openstaan. De stichting FFFFF blijft bestaan en zoekt juist dit soort initiatieven.Suggesties zijn dus zeker welkom voor de toekomst.

Via deze weg willen wij alle deelnemers en betrokkenen heel hartelijk danken voor de positieve energie die wij hebben ervaren de afgelopen maanden.

Groet Bouwe de Boer,

Freonen Fan FossylFrij Fryslân

Samen het dorp energie neutraal maken via een Energy Battle

Energiek Goutum streeft ernaar om een energieneutraal dorp te krijgen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Energy Battle Friesland. Samen met 10 andere energie coöperaties uit de provincie Friesland organiseren wij een energiebesparingswedstrijd.  De afgelopen maanden is de slimme meter in het dorp geplaatst. Daarom doen we mee met deze Battle!

Wat is de Energy Battle?

Met de Energy Battle maken we energie besparen leuk. Samen met de deelnemers van een wijk, dorp of stad is er een competitie rondom energie besparen. Voor de twee energiecoöperaties met de hoogste besparing in 2018 is een “Sunflower” te winnen t.w.v. €14.000,-. Ook voor individuele huishoudens zijn dit jaar leuke prijzen “te besparen”!

Wanneer begint deze wedstrijd? De Energy Battle Friesland start op 1 februari 2018 en gaat door tot 1 februari 2019.

Deelnemende Energie coöperaties:

  • Energiek Goutum
  • Energie Coöperatie Westeinde/Leeuwarden
  • Mantgum
  • Griene Kooperaasje Frieslân
  • EKE Easterwierum
  • Spannum
  • Kubaard
  • EDW Woudsend
  • Wommels
  • Us Kooperaasje

Er is een competitie tussen de deelnemers en tussen de energiecoöperaties (hiervoor worden de gemiddeldes genomen van alles deelnemers van een bepaalde coöperatie). We kijken naar uw verbruik de laatste dertig dagen en vergelijken dit verbruik met het verbruik van het voorgaande jaar. Dat verbruik geeft u zelf op tijdens de wedstrijd. Een voorbeeld van hoe het eruit ziet staat hieronder.

 

 

Wat krijgt u nog meer?

Via de gratis applicatie krijgt u gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en in de terug levering van uw zonnepanelen. Behalve de Energy Battle krijgt u een Plus Account in de applicatie. De applicatie is een afsplitsing van SlimmemeterPortal.nl. Dit Plusaccount zorgt ervoor dat uw data voor de gehele periode inzichtelijk blijft maar ook dat u een maandelijkse rapportage krijgt over uw energieverbruik én u kunt gebruik maken van onze mobiele app. Normaal gesproken kost dit account € 1,50 per maand maar u krijgt dit geheel gratis. Hieronder ziet u een voorbeeld van het energieverbruik vanuit de applicatie.

Hoe doet u mee?

Heel eenvoudig: u moet een slimme meter hebben en dan meld u aan via deze link: www.energybattlefriesland.nl

Wie organiseert dit?

De Energy Battle is een gezamenlijk initiatief van de Friesche energiecoöporaties. Het wordt georganiseerd door de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en de lokale energiecoöporaties.

De uitvoering van de Energy Battle is in handen van SlimmemeterPortal.nl. We zijn er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom gaan we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens.

Samen slim besparen, zeg het voort!

Hebt u familie, vrienden of kennissen met een slimme meter en zijn zij nog niet bekend met deze Energy Battle, laat ze zich dan aanmelden! Ze kunnen zich inschrijven via de website van Energiek Goutum. Willen wij met Energiek Goutum winnen dan moeten de nieuwe aanmelders wel in het dorp Goutum wonen.

Scroll to top
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com