Categorie: informatie

Autodelen iets voor u? Kom 8 februari naar het dorpsplein

Op 8 februari organiseert Energiek Goutum in samenwerking met MobiNoord een informatiemiddag over hoe in Goutum gebruik is te maken van een deelauto. Van 10 tot 15 uur op het dorpsplein kunt u uitleg krijgen over de mogelijkheden en kunt u kennismaken met de auto. Nu staat er nog één auto tot onze beschikking, maar als de deelname voldoende groot is, komen er auto’s bij. Mogelijk op meerdere plekken in het dorp. MobiNoord werkt met abonnementen. Al voor € 37,50 per maand en € 3 / uur en € 0,29 / km (en elke 3 maanden aan te passen) reserveert u via een app een auto. Dit is een mooie manier om in de toekomst van ons en uw kinderen te investeren. Informatie: www.mobiliteitvanons.org of deelauto@energiekgoutum.nl.

Klimaattop Noord-Nederland maakt meters

In de ruwe ambiance van de Oude Suikerfabriek zijn vorige maand tijdens de tweede Klimaattop NoordNederland nieuwe afspraken -green deals- getekend. Ruim 1.300 deelnemers –ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties- bezochten de top om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarmee werden alle verwachtingen overtroffen. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden en maken meters in de energietransitie.

Lees hier het persbericht verder…

Eerste Energieatelier….

De eerste Energieatelier gaat beginnen. Er is een grote opkomst. Er zijn ongeveer 70 mensen die graag het verhaal willen horen van Royal HaskoningDHV.

We gaan het over de volgende punten hebben:

  • het project
  • wat is energietransitie? Wat betekent het voor jou in je eigen huis?

Later meer…

 

Een unieke kans, Goutum als pilotdorp! En uw kans om mee te bepalen!

Wat speelt er?

Goutum is één van de twee dorpen/wijken in Leeuwarden die door de gemeente is aangewezen als pilot voor verduurzaming! Dit is een unieke kans voor alle inwoners om met ondersteuning van professionele partijen mee te werken aan een eigen uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is tweeledig. Ten eerste is deze er op gericht hoe we samen aan de slag gaan met de eigen woonsituatie. Het tweede deel is er op gericht hoe wij als dorp uiteindelijk over willen gaan naar energiezuinige en duurzame alternatieven voor het verwarmen van onze woningen en welke maatregelen er hiervoor nodig zijn.

Wat moet u er voor doen?
De informatieavonden bezoeken (4 keer), meepraten en meedenken.
Die avonden worden “Energieateliers” genoemd. Dit kost u, behalve de tijd die u er zelf insteekt, helemaal niets. De eerste
avond is:

Dinsdag 10 september in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Deze avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur

Waarom zou u dat doen?
1. Omdat u zelf inbreng heeft en op deze wijze kan bijdragen aan een beter milieu;
2. Omdat u zo op uw toekomstige energienota bespaart, want fossiele brandstoffen worden in de toekomst snel duurder;
3. Omdat uw huis meer waard wordt, want het energielabel gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de waarde van uw woning.

Waarom is Goutum als pilot uitgekozen?
In ons dorp is sinds een jaar of drie ‘Energiek Goutum’ actief om zich in te zetten voor een milieu dat we met een gerust hart aan onze kinderen kunnen doorgeven. Onze coöperatie heeft het vertrouwen van de gemeente Leeuwarden om de doelen die er zijn te realiseren. Bovendien is de verwachting dat wij gezamenlijk kunnen komen tot een visie voor de toekomst.

Wij rekenen dus wél op u!
Wat is de eerste stap die ik kan zetten?
Dinsdag 10 september naar het dorpshuis komen en de overige data (zie bijlage) in uw agenda noteren.

Wij vragen u om u voor 1 september 2019 aan te melden via info@energiekgoutum.nl. We kijken uit naar uw komst!

Btw-teruggave zonnepanelen nu termijngebonden

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel bekendgemaakt.

Met de btw-teruggave kunnen huiseigenaren honderden euro’s besparen. Voor de aanvraag voor de teruggave van de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Wordt het verzoek later dan de zes-maandperiode gedaan, dan kan bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave worden gevraagd. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis raadt consumenten echter wel aan om het hier niet op aan te laten komen, omdat deze stap met meer onzekerheden is omgeven.

Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Belastingvoordeel btw-teruggave
Huiseigenaren die zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen. Hiervoor moet men zich wel bij de Belastingdienst laten registreren als btw-ondernemer en moet een btw-teruggave verzoek worden ingediend. Huishoudens die een zonnestroomsysteem hebben gekocht van € 2.900 kunnen zo profiteren van een belastingvoordeel van gemiddeld € 500.

(bron: eigenhuis.nl)

Waarom de energierekening €152 stijgt

De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar minimaal € 152, berekende Vereniging Eigen Huis.

 

1. Hoe komt Vereniging Eigen Huis daarbij?
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de energiebelasting op gas en de Opslag Duurzame Energie stijgen en dat huishoudens minder korting krijgen op de energiebelasting. Vereniging Eigen Huis berekende dat een gezin met een gemiddeld verbruik (3.300 kilowattuur stroom en 1.470 kuub gas) in 2018 via de energierekening € 614 belasting betaalde. In 2019 stijgt dit bedrag met 25 % tot € 766.

2. Waarom gaan die belastingen omhoog?
Het kabinet wil huishoudens stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen. Door de belasting op gas te verhogen, zou het aantrekkelijker moeten worden de woning te isoleren. De andere reden is dat steeds meer energieprojecten worden gefinancierd met de opbrengsten van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Alleen is de ODE gekoppeld aan ons energieverbruik – en dat daalt juist. Om dat verschil goed te maken, gaat de opslag de komende jaren omhoog.

3. Stijgt ieders energierekening?
Ja, maar de belastingverhogingen benadelen vooral mensen die niet in staat zijn hun huis energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld omdat de woning geen spouw heeft of omdat de bewoners onvoldoende spaargeld hebben. Wie in een slecht geïsoleerd huis woont, verbruikt veel gas en betaalt daardoor meer energiebelasting dan wie een energiezuinig huis heeft.

4. Blijft het bij de stijging van deze belastingen?
Nee, de rekening stijgt in 2019 verder. Elektriciteit is momenteel duur, omdat onder meer de prijs van gas en kolen is gestegen – waarmee elektriciteitscentrales stroom opwekken. Hoeveel hoger de rekening wordt, is nog niet bekend. Eind 2018 maken leveranciers de nieuwe energietarieven bekend. Wie dan een energiecontract heeft met variabele tarieven, gaat de prijsstijging merken.

5. Wat vindt Vereniging Eigen Huis?
‘Het kabinet verhoogt de lasten, maar helpt huiseigenaren onvoldoende hun woning energiezuiniger te maken’, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur van Vereniging Eigen Huis. ‘Daarom moet er een isolatiesubsidie komen, zodat huishoudens de financiële hulp krijgen om wat te kunnen doen aan hun energieverbruik.’

(bron: eigenhuis.nl)

Remmen of gas geven?

Er moet de komende jaren enorm veel gebeuren om Nederland van het gas te krijgen. Toch was de boodschap van Diederik Samsom enigszins dubbelzinnig. Hij presenteerde zijn plannen voor wat hij ‘De Grote Verbouwing’ van Nederland noemt.

‘Is uw gasketel aan vervanging toe? Koop dan gerust een nieuwe, de gemeente komt vanzelf bij u langs’, aldus Samsom. ‘De verduurzaming van Nederland gaat volgens hem grotendeels betaald worden uit de energierekening. ‘De belasting op gas gaat de komende jaren met 75% omhoog en die op elektriciteit met 50% naar beneden.’ Dat maakt de investering in een gasketel volgens ons toch riskant. Juist om de innovatie in duurzame technieken aan te jagen, zouden wij in Goutum nu al willen inzetten op zonnepanelen en elektrische warmtepompen. En als de belastingplannen van Samsom inderdaad werkelijkheid worden, dan gaat dat met het der jaren alleen maar meer geld opleveren. Hier kunt u de presentatie vinden van Diederik Samsom.

Viktor Jakobsen, CEO van Energeia Asset Management, rekende juist uit hoeveel zonnepanelen kunnen opleveren. Zelfs zonder subsidie. Hij presenteerde de plannen van EAM voor de bouw van het zonnepark langs de Wâldwei. Een innovatief plan met tweezijdige (bifaciale) zonnepanelen. Die vangen niet alleen rechtstreeks zonlicht op maar ook de weerkaatsing, waardoor zij ongeveer 30% meer rendement kunnen leveren. EAM stelde EnergiekGoutum voordelen van het park in het vooruitzicht, bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning en ruimte voor eigen zonneprojecten of de mogelijkheid om lokaal opgewekte stroom af te nemen. Hier kunt u de presentatie vinden van Viktor Jakobsen.

De kleine honderd belangstellenden hoorden verder Bouwe de Boer een bloemlezing geven van allerlei activiteiten die in Leeuwarden op stapel staan, zoals de Elfwegentocht van 1 tot 14 juli. Wij als Energiek Goutum mochten zo’n 10 nieuwe leden verwelkomen en bijna even zoveel leden met mooie prijzen naar huis gaan. Hier kunt u de presentatie vinden van Bouwe de Boer.

Al met al een geslaagde avond met dank aan sponsors, vrijwilligers en vele andere dorpsgenoten.

Forum over energie

Sinds vandaag hebben we een forum op onze website. Sinds het vorig ledenvergadering wilde de leden graag een forum waar je met elkaar kan communiceren over Energie. Dit is nu gerealiseerd en kan gebruikt worden door alle (niet-)leden. Hier komen verschillende onderdelen waar u over kunt discussiëren met dorpsgenoten. Daarnaast kunt ook zelf onderwerpen toevoegen waar u over wilt praten.

U kunt het forum hier vinden

Mag ik de slimme meter weigeren?

Ja, als er sprake is van een aansluiting van maximaal 3x 80A respectievelijk 40 m3 per uur. Mocht je later besluiten toch een slimme meter te willen, dan moet je daarvoor wel betalen. De kosten van de installatie zijn dan ongeveer €70,-. Wie een slimme meter weigert, kan mogelijk geen gebruik maken van dag- en nachtstroom. Je kunt er ook voor kiezen een slimme meter te laten installeren, maar de ‘uitleesfunctie’uit te zetten.

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com