Categorie: nieuws

Word nu GRATIS lid van Energiek Goutum

Ook dit jaar hebben we nog een leuke actie voor niet leden. Dit jaar kan je nog gratis lid worden van Energiek Goutum. Waarom nu lid worden?

De voordelen van het lidmaatschap:

 • U wordt op de hoogte gehouden van relevante energie-ontwikkelingen
 • U kunt aansluiten bij acties
 • Hulp bij financieringsvraagstukken, zoals terugvorderen van de BTW bij aanschaf van zonnepanelen op uw huis
 • Een besparingsscan op uw huis / uw bedrijfspand tegen gereduceerd tarief
 • Korting op het energiebesparingsadvies
 • Mogelijkheid te participeren en actief mee te denken met Energiek Goutum projecten
 • Meebeslissen over winstbestemmingen
 • Zelf projecten aandragen
 • Kortingen op toekomstige acties
 • U helpt de lokale economie in Goutum
 • U ontmoet gelijkgestemden
 • Gratis online hulpmiddelen op de website van Energiek Goutum die u vind in het ledenportaal “Aan de slag”

 

Wordt nu gratis* lid van Energiek Goutum.

* Deze actie is geldig t/m 31-12 2018

KLIK HIER

 

Waarom de energierekening €152 stijgt

De gemiddelde energierekening stijgt volgend jaar minimaal € 152, berekende Vereniging Eigen Huis.

 

1. Hoe komt Vereniging Eigen Huis daarbij?
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de energiebelasting op gas en de Opslag Duurzame Energie stijgen en dat huishoudens minder korting krijgen op de energiebelasting. Vereniging Eigen Huis berekende dat een gezin met een gemiddeld verbruik (3.300 kilowattuur stroom en 1.470 kuub gas) in 2018 via de energierekening € 614 belasting betaalde. In 2019 stijgt dit bedrag met 25 % tot € 766.

2. Waarom gaan die belastingen omhoog?
Het kabinet wil huishoudens stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen. Door de belasting op gas te verhogen, zou het aantrekkelijker moeten worden de woning te isoleren. De andere reden is dat steeds meer energieprojecten worden gefinancierd met de opbrengsten van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Alleen is de ODE gekoppeld aan ons energieverbruik – en dat daalt juist. Om dat verschil goed te maken, gaat de opslag de komende jaren omhoog.

3. Stijgt ieders energierekening?
Ja, maar de belastingverhogingen benadelen vooral mensen die niet in staat zijn hun huis energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld omdat de woning geen spouw heeft of omdat de bewoners onvoldoende spaargeld hebben. Wie in een slecht geïsoleerd huis woont, verbruikt veel gas en betaalt daardoor meer energiebelasting dan wie een energiezuinig huis heeft.

4. Blijft het bij de stijging van deze belastingen?
Nee, de rekening stijgt in 2019 verder. Elektriciteit is momenteel duur, omdat onder meer de prijs van gas en kolen is gestegen – waarmee elektriciteitscentrales stroom opwekken. Hoeveel hoger de rekening wordt, is nog niet bekend. Eind 2018 maken leveranciers de nieuwe energietarieven bekend. Wie dan een energiecontract heeft met variabele tarieven, gaat de prijsstijging merken.

5. Wat vindt Vereniging Eigen Huis?
‘Het kabinet verhoogt de lasten, maar helpt huiseigenaren onvoldoende hun woning energiezuiniger te maken’, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur van Vereniging Eigen Huis. ‘Daarom moet er een isolatiesubsidie komen, zodat huishoudens de financiële hulp krijgen om wat te kunnen doen aan hun energieverbruik.’

(bron: eigenhuis.nl)

Dick Takkebos verteld…..

Dick Takkebos voorzitter van Energiek Goutum verteld over zijn reis van zijn energiewereld. Daarbij gebruikt hij zijn eigen huis als voorbeeld. Dick verteld hoe zijn huis in elkaar zit en waar hij op moet letten om ‘0’ op de meter te krijgen. Het is lekker vol en (niet-) leden luisteren aandachtig.

Energiek Goutum feliciteert Energie VanOns voor de 1ste plaats als groene energieleverancier

Met een maximale score van een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroomranking! De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont Energie VanOns dit jaar met een gedeelde eerste plaats. Energie VanOns is bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 90 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zullen ze de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van écht duurzame energie. Energie die 100% groen is en bovendien lokaal en in eigen beheer wordt opgewekt.

Wilt u ook lid worden van de groenste energieleverancier? Klik dan hier!

2018 (nu al) droomjaar voor zonnepaneel-eigenaren

De herfst is nog jong, het einde van het jaar nog best ver weg, en toch hebben veel eigenaren van zonnepanelen nu al de totale opbrengst van vorig jaar gehaald of zelfs overtroffen.
De gemiddelde opbrengst van 2018 ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010. Dat blijkt uit afzonderlijke berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht, op verzoek van de NOS.

“Met ook nog de afgelopen zonnige oktoberweken gaan we echt toe naar een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

In de periode januari tot en met midden oktober, brachten zonnepanelen vergeleken met het langjarig gemiddelde zo’n tien tot vijftien procent meer op, afhankelijk van waar je woont in Nederland.

“Ik mag niet klagen”, zegt Peter Kuijlaars. Sinds vijf jaar prijken er twaalf zonnepanelen op het dak van de familie Kuijlaars in Etten-Leur. “Het gaat uitstekend met de opbrengst. De afgelopen drie jaren waren al goed, maar dit jaar lijkt een nieuw record te worden.”

Dat denkt ook Pierre Gerrissen, van het bedrijf dat de opbrengst van de zonnepanelen bij Kuijlaars monitort. Zijn bedrijf monitort de prestaties van zo’n 6000 zonnepaneel-installaties in Nederland. “Veel van onze klanten zitten nu al op de voorspelde jaaropbrengst.”

Kou en felle zon is het best

De meeropbrengst van dit jaar lijkt vooral te danken aan een opvallend hoge opbrengst in de maanden mei en juli. In juni, augustus en september was de opbrengst gemiddeld. Ook in februari was de opbrengst opvallend hoog.

Het is niet zo dat een lange, warme zomer automatisch betekent dat zonnepanelen bovengemiddeld presteren. Zonnepanelen zijn namelijk blij met zon, maar niet per se met warmte, legde Wim Sinke eerder bij ons uit. Als hoogleraar zonne-energie (UvA) is hij tevens verbonden aan TNO.

De perfecte combinatie voor maximale opbrengst is kou en felle zon. Maar omdat de zon vaker en langer schijnt in de zomer, weegt dat voordeel ruimschoots op tegen het nadeel van hitte. “We hebben in een aantal maanden van dit jaar aanzienlijk meer zonlicht gehad dan andere jaren. De winst die je krijgt door dat extra zonlicht, is veel hoger dan het negatieve effect van de warmte”, zegt Sinke.

570 euro per jaar

Naar schatting liggen er inmiddels ruim 12 miljoen zonnepanelen in Nederland. Verspreid over huizen, in weilanden etc. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in een paar jaar tijd flink gestegen en wordt inmiddels geschat op bijna 700.000, zo’n tien procent van het totaal aantal huishoudens.

Hoe merken die huishoudens zo’n goed zonne-energie jaar in hun portemonnee? “Normaal levert een set van tien zonnepanelen zo’n 500 euro per jaar op, dit jaar zal dat zo’n 70 euro meer zijn”, zegt Puk van Meegeren, energieadviseur bij Milieu Centraal.

“Als je vaker, langere tijd, zulke condities hebt, zal dat zich dus ook vertalen naar een kortere terugverdientijd van de investering in de panelen”, zegt Van Meegeren. “Maar het is natuurlijk niet gezegd dat volgend jaar hetzelfde gaat zijn”.

Aantrekkelijk

Op dit moment is het nog zo dat de zogeheten salderingsregeling het financieel aantrekkelijk(er) maakt om te investeren in zonnepanelen. Daardoor krijgen zonnepaneel-eigenaren nu nog een gunstige vergoeding als zij meer stroom opwekken dan ze zelf nodig hebben en deze stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Maar de regering vindt die regeling te duur worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aan het kijken hoe hij die kan versoberen. Een nieuwe regeling had moeten ingaan in 2020, maar dat wordt waarschijnlijk op zijn vroegst 2021. De huidige regels blijven dus nog zeker twee jaar bestaan, ook voor mensen die nu zouden willen beginnen met zonnepanelen.

“Het gaat de regering trouwens niet alleen om geldbesparing”, zegt Wim Sinke. “Als we naar grootschalige toepassing willen, is het goed om het eigen gebruik van zelf opgewekte stroom zo groot mogelijk maken. Daar is nu geen financiële prikkel voor, omdat je net zo veel terugkrijgt voor teruggeleverde, als voor zelf gebruikte stroom.”

Minister Wiebes schat dat met de nieuwe regeling huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, hun investering in zonnepanelen, nog steeds in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Hoe de nieuwe regeling er verder uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

(bron en foto: nos.nl)

Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun

Elektriciteit Het Nederlandse stroomnet kan het snel groeiende aanbod van zonne-energie niet aan. Twintig zonneparken staan op een wachtlijst voor aansluiting.

Nederland krijgt er de komende jaren heel veel zonnepanelen bij. Voor zeker 5.000 megawatt aan productiecapaciteit heeft de overheid inmiddels subsidie toegezegd. Daardoor kan het vermogen aan zonnepanelen bijna verdubbelen. Als de zon volop schijnt, kunnen de nieuwe panelen drie keer zoveel stroom leveren als de kolencentrale in de Eemshaven, de grootste van het land.

Die extra energie vormt een grote belasting voor het elektriciteitsnet, dat nu al ‘op knappen’ staat. Op sommige plekken sluiten netbeheerders geen zonneparken meer aan op het net, of wordt maar een deel van de opgewekte stroom getransporteerd.

Ongeveer twintig parken hebben met zulke beperkingen te maken, blijkt uit navraag bij netbeheerders Liander en Enexis. Het is onduidelijk hoeveel van deze parken al zijn gerealiseerd.

Het probleem wordt met name veroorzaakt doordat vijftien onderstations, waar verschillende delen van het elektriciteitsnet bij elkaar komen, hun maximale capaciteit hebben bereikt. Uitbreiding kan, inclusief de aanvraag van vergunningen, twee tot vijf jaar in beslag nemen. Dat kan de groei van zonne-energie in Nederland vertragen.

Het Nederlandse elektriciteitsnet is prima geschikt voor grote energiecentrales. De stroom wordt afgenomen via dikke kabels, en vertakt zich dan in een ‘dunner net’ tot aan de afnemer. Aan de randen van Nederland, waar weinig mensen wonen, is het netwerk het dunst. Maar daar zijn ook de grondprijzen laag, en is de meeste ruimte voor zonneparken. Mede daarom nam de bouw van zonneparken de afgelopen jaren een vlucht in de noordelijke provincies.

Dat wekt zorgen bij de netbeheerder. „Op dat net zetten we nu ineens hele grote vermogens”, vertelt Daan Schut, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk bij Liander. „De toevoer komt ook nog eens in pieken: als de zon schijnt, leveren alle zonneparken veel energie.”

Binnen drie jaar leveren

In Drenthe en Zuid-Groningen kunnen vrijwel geen zonneparken meer worden aangesloten. Ook in Friesland zitten drie onderstations aan hun maximum. Netbeheerders en exploitanten verwachten dat de problemen door al die extra zonnepanelen ook in andere provincies zullen opspelen.

Dat brengt de komst van sommige zonneparken in gevaar. RVO, dat namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidies ervoor verstrekt, eist dat de zonneparken binnen drie jaar elektriciteit leveren. „Als we niet binnen die tijd een aansluiting hebben, vervalt de subsidie. Dan gaat het project niet door”, vertelt Gerben Smit, algemeen directeur van Solarfields. Zijn bedrijf ontwikkelt zonneparken en is bezig met nieuwe pr

ojecten in Noord-Nederland. Daar zijn de netproblemen het nijpendst. „Je kunt uittekenen dat wij dan ook met die problemen te maken krijgen.”

GroenLeven, de grootste exploitant van zonnepanelen in Nederland, heeft al meermalen te horen gekregen dat een aansluiting vertraging oploopt. Vaak gaat het om zonnedaken – zonnepanelen op daken van grote bedrijfspanden. Dat zijn doorgaans kleinere projecten dan zonneparken, maar ook hierbij gaat het om veel energie.

„We kregen onlangs te horen dat een aansluiting bijna een jaar op zich zou laten wachten”, vertelt Roland Pechtold, directeur van GroenLeven. „Toen was de vraag: wat doen we nu? We hebben besloten het risico te nemen, en toch te bouwen.”

Pechtold verwacht dat het probleem volgend jaar groter wordt. „Ik kan je garanderen dat er dan zonnesystemen staan die niet zijn aangesloten. Dat zou in totaal zomaar om tientallen megawatts kunnen gaan.” Een megawatt – dat is voldoende om zo’n duizend huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien.

Infrastructuur

De afgelopen jaren is zonne-energie sterk gegroeid. Efficiëntere zonnepanelen wekken steeds meer energie op. Je ziet ze ook nauwelijks, wat bijdraagt aan het maatschappelijk draagvlak. Horizonvervuiling door windmolens leidt juist geregeld tot verzet. Daardoor kan een zonnepark vaak sneller worden gerealiseerd. Dat is aantrekkelijk voor ondernemers.

Voor netbeheerders maakt die ontwikkeling het moeilijker in te schatten waar het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid, stellen Liander en Enexis. „De overheid heeft gebieden aangewezen waar windparken gebouwd mogen worden”, zegt Schut van Liander. „Daar kunnen we onze infrastructuur op aanpassen. Bij zonne-energie gebeurt dat niet. Gemeentes worden soms verrast door een partij die een zonnepark wil neerzetten.” Ook Enexis wil meer sturing door de overheid om te voorkomen dat het te laat wordt geïnformeerd over de komst van een zonnepark.

Exploitanten zijn juist tegen meer regie van de overheid. „De protesten tegen windmolens zijn ontstaan doordat mensen het gevoel hadden dat ze in hun achtertuin kwamen, zonder dat ze daar iets over te zeggen hadden”, zegt Smit van Solarfields. Hij vindt dat netbeheerders niet moeten afwachten. „Een netbeheerder kan het bijna niet fout doen: als je ergens een onderstation neerzet, krijg je heel snel initiatieven in de buurt. Genoeg partijen zitten te wachten op extra capaciteit.”

Liander benadrukt dat uitbreiding wel rendabel moet zijn. „Er moet een bepaalde zekerheid zijn dat onderstations ook gebruikt gaan worden. Gezamenlijk plannen maken is daarom cruciaal.”

Tijdelijke oplossing

Netbeheerders proberen met tijdelijke oplossingen toch zo veel mogelijk zonneparken aan te sluiten. Zo krijgen sommige parken wel een aansluiting, maar kan niet alle stroom het net op tot de capaciteitsproblemen zijn opgelost. Daarin ziet Smit van Solarfields voorlopig het meeste heil. Dan moeten er wel duidelijke afspraken gemaakt worden over hoeveel energie geleverd kan worden. „Liever iets dan niets.”

(bron: nrc.nl)

 

Geen EnergyBattle Friesland 2018.

Iedereen die via Energiek Goutum meedeed aan de EnergyBattle Friesland hebben vorige week een email gekregen. In deze email werd medegedeeld dat de EnergyBattle Friesland 2018 niet zal plaatsvinden. De reden hiervan is dat het niet gelukt is om de gewenste aantal energiecoöperaties en deelnemers te vinden voor dit evenement.

Het hele bericht is hier te lezen.

Remmen of gas geven?

Er moet de komende jaren enorm veel gebeuren om Nederland van het gas te krijgen. Toch was de boodschap van Diederik Samsom enigszins dubbelzinnig. Hij presenteerde zijn plannen voor wat hij ‘De Grote Verbouwing’ van Nederland noemt.

‘Is uw gasketel aan vervanging toe? Koop dan gerust een nieuwe, de gemeente komt vanzelf bij u langs’, aldus Samsom. ‘De verduurzaming van Nederland gaat volgens hem grotendeels betaald worden uit de energierekening. ‘De belasting op gas gaat de komende jaren met 75% omhoog en die op elektriciteit met 50% naar beneden.’ Dat maakt de investering in een gasketel volgens ons toch riskant. Juist om de innovatie in duurzame technieken aan te jagen, zouden wij in Goutum nu al willen inzetten op zonnepanelen en elektrische warmtepompen. En als de belastingplannen van Samsom inderdaad werkelijkheid worden, dan gaat dat met het der jaren alleen maar meer geld opleveren. Hier kunt u de presentatie vinden van Diederik Samsom.

Viktor Jakobsen, CEO van Energeia Asset Management, rekende juist uit hoeveel zonnepanelen kunnen opleveren. Zelfs zonder subsidie. Hij presenteerde de plannen van EAM voor de bouw van het zonnepark langs de Wâldwei. Een innovatief plan met tweezijdige (bifaciale) zonnepanelen. Die vangen niet alleen rechtstreeks zonlicht op maar ook de weerkaatsing, waardoor zij ongeveer 30% meer rendement kunnen leveren. EAM stelde EnergiekGoutum voordelen van het park in het vooruitzicht, bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning en ruimte voor eigen zonneprojecten of de mogelijkheid om lokaal opgewekte stroom af te nemen. Hier kunt u de presentatie vinden van Viktor Jakobsen.

De kleine honderd belangstellenden hoorden verder Bouwe de Boer een bloemlezing geven van allerlei activiteiten die in Leeuwarden op stapel staan, zoals de Elfwegentocht van 1 tot 14 juli. Wij als Energiek Goutum mochten zo’n 10 nieuwe leden verwelkomen en bijna even zoveel leden met mooie prijzen naar huis gaan. Hier kunt u de presentatie vinden van Bouwe de Boer.

Al met al een geslaagde avond met dank aan sponsors, vrijwilligers en vele andere dorpsgenoten.

“Klimaatwet is stap in goede richting voor duidelijkheid burgers”

De nieuwe klimaatwet, die binnenkort wordt gepresenteerd, is een stap in de goede richting. Dat denken verschillende mensen die bezig zijn met duurzaamheid en klimaat, zoals Houkje Rijpstra van Circulair Friesland, Bouwe de Boer van Fossylfrij Fryslân en Jan Rotmans, klimaatspecialist en professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Volgens hen is het belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven dat het gas binnenkort een stuk duurder wordt en dat er heel hard gewerkt moet worden om huizen van het gas af te halen. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. Rijpstra zegt wel dat het niet te snel kan. Rotmans geeft aan dat het op dit moment in ieder geval te traag gaat.

(bron: omropfryslan.nl)

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com