Categorie: nieuws

Energiek Goutum in het nieuws (LC)

Gasvrij in 2050, maar Samsom heeft grotere haast

,,We moeten tot 2050 duizend huizen per dag klaar maken voor de aardgasvrije toekomst. Nu doen we vijftig per week. Dat is te weinig’’, aldus Diederik Samsom.

De oud-PvdA-leider schetste woensdagavond in Goutum de ruwe contouren van een klimaatakkoord over de 7 miljoen woningen en de 1 miljoen andere gebouwen in den lande. Samsom zit namens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de Klimaattafel gebouwde omgeving voor. Hij moet binnen twee weken rapporteren.

Wijk voor wijk

Hoofdopdracht van die sector is het maken van een plan voor vervanging van aardgas als warmtebron, ten gunste van elektriciteit en warmte uit de diepe ondergrond, oppervlaktewater en afvalwater.
Samsom stortte in dorpshuis Ien en Mien een spraakwaterval uit over leden en belangstellenden van de plaatselijke energiecoöperatie. ,,We hebben tot 2050, maar ik heb grotere haast. Ik doe het liever in 20 jaar.’’ Gemeentebesturen moeten de gasvrijmaking wijk voor wijk en dorp voor dorp plannen aan de hand van een ‘afwegingsleidraad’.

Banen en innovatie

Het wordt volgens Samsom een mammoetoperatie, die ,,voor 90 procent uit communicatie en psychologie’’ zal bestaan. Maar de ,,grote verbouwing’’ biedt ook een gouden kans voor mbo’ers op een baan waar ambachtelijk vakmanschap en hersenarbeid samenkomen.
Zonder nieuwe uitvindingen en innovatie zal Samsoms verbouwing niet op tijd af zijn. Geothermie moet in twaalf jaar vertwintigvoudigen, zegt hij. Warmtepompen moeten kleiner en goedkoper worden en ,,niet meer zo’n teringherrie’’ geven.
Over de beoogde financiering liet de toponderhandelaar weinig los, over de lastenverdeling zelfs helemaal niets. ,,De benodigde ruimte moeten we in de energierekening proppen’’, zei hij.

Gunstiger voorwaarden

De belasting op aardgasverbruik zal drastisch stijgen, die op stroomverbruik flink dalen. Vier miljoen particuliere huizenbezitters moeten gunstiger geld kunnen lenen. Dit kan volgens Samsom door de financiering voor het gasloos maken van het huis aan het pand te koppelen in plaats van aan de eigenaar.
Dit beperkt het risico van de banken met gunstiger voorwaarden als uitkomst.
Kun je nog wel rustig een nieuwe cv-ketel kopen, wilde de zaal weten. Samsom vindt van wel: ,,Ja hoor, als u hem nodig heeft. Wacht u de verbouwing maar rustig af. Het kan best zijn dat u pas over vijftien jaar aan de beurt bent.’’

(bron: lc.nl / foto: hoge noorden/Jaap Schaaf)

Nu pauze en strak Diederik Samsom

De eerste sprekers zijn geweest en die hebben goede verhalen verteld aan de (niet-)leden. Bauwe de Boer heeft het over de 11 wegentocht gehad en wat er allemaal in de Gemeente Leeuwarden nog is te doen aan energie neutrale huizen.

Daarna was Viktor Jakobsen met een verhaal over zijn bedrijf EAM. Zij gaan het zonnepark aan de waldwei realiseren.

Gezellig druk bij Energiekcafe

Vanavond is er weer een goed gevuld energiekcafe. De zaal begint aan vol te lopen met nieuwsgierige mensen die graag meer willen weten omtrent de ontwikkelingen die er aanstaande staan. Om 21.30 uur komt Diederik Samsom. U kunt nog steeds langs komen het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur Zaal open,

20.00 uur Opening en kort interview met de voorzitter – Jaap Jepma

20.10 uur ‘Fryslân, gidsland, energietransitie’ – Bouwe de Boer, gemeente Leeuwarden

20.45 uur ‘Solar PV and the future of energy’- Viktor Jakobsen, EAM Solar

21.30 uur ‘Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?’ – Diederik Samsom

22.15 uur Prijsuitreiking en sluiting

De bijeenkomst is gratis en open voor alle Goutumers. Neem dus gerust uw buren of vrienden mee.

Na afloop is de bar open voor een drankje voor eigen rekening.

Programma Energiekcafe

Zoals aangekondigd houden wij vandaag een bijzonder EnergiekCafé met als thema ‘In Goutum de gasmeter op nul?’. Een zeer actueel onderwerp vanwege de komende Klimaatwet en de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord dat concreet moet gaan bepalen hoe Nederland de komende jaren op duurzame energiebronnen gaat overschakelen. Bijgaande flyer hebben wij in Goutum huis-aan-huis verspreid.

Wij zijn er trots op deze avond Diederik Samsom als spreker in Goutum te hebben. Diederik één van de initiatiefnemers van de Klimaatwet en voorzitter van de Klimaattafel Bebouwde Omgeving. Hij is dus degene die het kabinet voorstellen doet waar wij bij ons energiegebruik allemaal mee te maken gaan krijgen. Een mooie gelegenheid om van hem de laatste stand van zaken te horen en over prangende onderwerpen in discussie te kunnen gaan.

Viktor Jakobsen, CEO van EAM Solar, komt tijdens het EnergiekCafé het plan voor de bouw van het zonnepark Wâldwei verder toelichten. Dit park kan met een opgesteld vermogen van 12 Megawatt gemakkelijk heel Goutum van duurzame stroom voorzien. Viktor komt dan ook vertellen hoe wij als energiedorp met behulp van het park stappen kunnen zetten om over te stappen op duurzaam opgewekte elektriciteit.

Kortom een uitgelezen moment om op het gebied van duurzame energie helemaal bijgepraat te worden. Wij rekenen dan ook op een overweldigende opkomst. En nog een reden om te komen: onder de aanwezige leden verloten we mooie duurzame prijzen die beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren: ABD Renault, Future Fuels, Orange Gas en de gemeente Leeuwarden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

19.15 uur Zaal open,

20.00 uur Opening en kort interview met de voorzitter – Jaap Jepma

20.10 uur ‘Fryslân, gidsland, energietransitie’ – Bouwe de Boer, gemeente Leeuwarden

20.45 uur ‘Solar PV and the future of energy’- Viktor Jakobsen, EAM Solar

21.30 uur ‘Hoe komen we van onze aardgasverslaving af?’ – Diederik Samson

22.15 uur Prijsuitreiking en sluiting

De bijeenkomst is gratis en open voor alle Goutumers. Neem dus gerust uw buren of vrienden mee.

Na afloop is de bar open voor een drankje voor eigen rekening.

Wie niet van het aardgas af wil, zal dit voelen in de portemonnee: klimaattafel van Samsom zorgt voor forse stijging van aardgasprijzen

Om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze hun woningen en bedrijfsgebouwen van het aardgas afkoppelen, moet de energiebelasting op aardgas de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen. De belasting op stroom zou juist met meer dan de helft moeten dalen om de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijk te maken.

Deze stapsgewijze ‘verschuiving’ van de energiebelasting wordt vrijwel zeker opgenomen in het Klimaatakkoord, het pakket maatregelen dat moet bewerkstelligen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 49 procent daalt.

Deelnemers aan de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ van oud-PvdA-leider Diederik Samsom bevestigen dit tegenover de Volkskrant. Samsom laat de koopkracht- en gedragseffecten van deze belastingverschuiving doorrekenen door het ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van die berekening kunnen de plannenmakers het tarief nog aanpassen.

Op 26 juni komen de onderhandelaars (o.a. milieuorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, huiseigenaren, energie-, bouw- en installatiebedrijven, vakbonden en banken) voor de laatste keer bijeen en moeten ze een eindvoorstel opstellen. In de tweede week van juli maakt Samsom dat openbaar.

Energiebelasting
Particulieren en bedrijven betalen sinds 1996 een vast bedrag aan energiebelasting per verbruikshoeveelheid. Kleinverbruikers als gezinnen betalen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het voorstel van Samsom gaat de gasbelasting de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag.

Voor grootverbruikers van aardgas geldt nu een zeer laag belastingtarief van 1 tot 6 cent per kubieke meter. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas voor hen procentueel evenveel stijgt als die voor de kleinverbruikers.

Een forse verhoging van de energiebelasting op aardgas komt hard aan bij huishoudens met een laag inkomen, zeker als zij in een slecht geïsoleerd huis wonen. Een gemiddeld huishouden verbruikt nu 1.600 à 1.700 kuub aardgas per jaar. Wie aardgas blijft stoken is in 2030 zo’n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu.

Lage inkomens hebben geen geld voor een warmtepomp of isolatie en geven in verhouding al een groot deel van hun inkomen uit aan energielasten. De klimaattafel van Samsom wil deze groep kleine gasverbruikers daarom uit de wind houden. Dat kan op verschillende manieren: door de inkomstenbelasting te verlagen (maar daar profiteert iedereen van, niet alleen de lage inkomens) of via meer doelgroepgerichte maatregelen als een verhoging van de huurtoeslag of van de uitkeringen.

Regeerakkoord
Het belastingvoorstel van Samsoms klimaattafel gaat veel verder dan het regeerakkoord. Daarin is voor volgend jaar ook een verhoging van de energiebelasting op aardgas en een verlaging van de stroomtaks aangekondigd, maar een veel kleinere (plus 3 cent voor aardgas en min 0,72 cent voor stroom). De verhoging die Samsom voorstelt, komt daar bovenop. Aardgas is nu nog zo goedkoop dat de technisch haalbare alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel (warmtenet/stadsverwarming en elektrische warmtepompen) niet aantrekkelijk genoeg zijn om de energietransitie mogelijk te maken.

Eigenaren van een met gas verwarmde woning zullen pas bereid zijn een warmtepomp aan te schaffen als ze daarvoor beloond worden met een fors lagere energierekening, is de gedachte. De prijsverschillen tussen gas en stroom zijn op dit moment te klein om mensen te laten kiezen voor de milieuvriendelijke oplossing.

(bron: volkskrant.nl)

Forum over energie

Sinds vandaag hebben we een forum op onze website. Sinds het vorig ledenvergadering wilde de leden graag een forum waar je met elkaar kan communiceren over Energie. Dit is nu gerealiseerd en kan gebruikt worden door alle (niet-)leden. Hier komen verschillende onderdelen waar u over kunt discussiëren met dorpsgenoten. Daarnaast kunt ook zelf onderwerpen toevoegen waar u over wilt praten.

U kunt het forum hier vinden

Word lid van Energiek Goutum!

Lid worden van Energiek Goutum kent veel voordelen. Voordelen voor het milieu, beperking van uw financiële uitgaven en u werkt samen met anderen aan een energiezuinig Goutum. Hét platform om vanaf najaar 2018 samen te werken in uw straat, wijk of ons dorp.

Uw voordelen van lidmaatschap van Energiek Goutum zijn:

  • gratis online hulpmiddelen op de website van Energiek Goutum die u vind in het ledenportaal “Aan de slag”. Log in en vindt hulpmiddelen en oplossingen voor uw aanpak met een stappenplan, inzicht in uw verbruik en uw woningsituatie, indicatie van waardevermeerdering, financiering, enz.
  • de kosten zijn slechts €20 per jaar en een opbrengst van de coöperatie komt tegoed aan nieuwe acties voor Goutum!
  • het lidmaatschap is zelfs gratis, indien u energie afneemt van de noordelijke energie-cooperatie/leverancier “Energie van Ons”
  • inkoopvoordelen en kwaliteit bij isolatie, aankoop zonnepanelen, warmtepomp, enz.
  • op de hoogte blijven van energietransitie en energiebesparing via de website, Twitter, Facebook
  • energie(k)-cafés met onderlinge ontmoeting en presentaties van aanbieders
  • coördinatie van en hulp bij het organiseren van gezamenlijke aanpak, straat- of wijkacties
  • gratis warmtescan van uw woning (indien beschikbaar)
  • gratis gebruik energiemeter voor elektriciteitsverbruik apparatuur (indien beschikbaar)
  • leren van elkaar door informatie over de acties in Goutum

Gas en licht vanaf juli weer wat duurder

Verschillende energiebedrijven verhogen per 1 juli de prijzen voor gas en licht. Een gemiddeld huishouden van drie personen met een variabel stroomtarief gaat tot 72 euro per jaar meer betalen.

Bij Eneco is een gemiddeld huishouden straks 64 euro per jaar meer kwijt, bij Nuon gaat het jaartarief met 32 euro omhoog. Bij het kleinere EnergieFlex stijgen de prijzen het hardst, met 72 euro per jaar. Essent houdt de prijzen gelijk.

In januari werden de tarieven ook al verhoogd. Volgens prijsvergelijker Pricewise zijn er verschillende oorzaken voor de prijsstijgingen. “De afgelopen maanden zijn de handelsprijzen voor olie, kolen en gas gestegen. Dat heeft onder andere politiek-economische oorzaken, direct of indirect. Zoals de ‘afgeknepen’ gaswinning in Groningen, waardoor Nederland meer moet gaan importeren. Ook speelt mee dat de Amerikaanse president Trump de nucleaire deal met Iran vaarwel zegt en de politieke onrust in Venezuela.”

Nog niet alle energiebedrijven hebben hun nieuwe tarieven bekendgemaakt. Dat gebeurt de komende weken.

(bron: nos.nl)

Loop uw energieafrekening eens na

En bespaar tientjes tot honderden euro’s

Iets minder dan de helft van de huishoudens controleert meerdere posten op de energierekening, blijkt uit de recentste Energiemonitor. Een goede zaak, vindt Karin Boog, financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis, ‘want er kunnen fouten op de rekening staan’.

De energierekening controleren? Doe de tienminutencheck

Iedereen met een energiecontract krijgt eens per jaar een afrekening van zijn energieleverancier met daarop onder meer het werkelijke stroom- en gasverbruik in de afgelopen twaalf maanden. Iets minder dan de helft (48 %) van de huishoudens controleert meerdere posten op de energierekening, blijkt uit de recentste Energiemonitor (een halfjaarlijks onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt).

Een goede zaak, vindt Karin Boog, financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis, ‘want er kunnen fouten op de rekening staan’. Daarom adviseert ze mensen die de jaarrekening nog nooit hebben nagelopen dat toch echt eens te doen.

Steekproef tweehonderd energierekeningen

Boog controleerde begin vorig jaar bij wijze van steekproef tweehonderd energierekeningen van leden van Vereniging Eigen Huis. Op vijftien hiervan stonden kleine, maar ook grote fouten: de vermindering van de energiebelasting werd niet verrekend, netbeheerkosten waren te hoog, verbruiksgegevens klopten niet en een energieleverancier rekende onterecht een correctiefactor voor elektriciteit. De betreffende huishoudens betaalden daardoor enkele tientjes en soms honderden euro’s te veel.

‘De rekening ís soms niet te controleren’

Nalopen dus, die nota. Maar dat vindt ongeveer een kwart (26 %) van de ondervraagde huishoudens lastig, blijkt uit het eerder genoemde onderzoek van de ACM. Dat begrijpt Boog wel. ‘De rekening ís soms niet te controleren.’

Dat bleek toen de ACM vorig jaar – mede op aandringen van Vereniging Eigen Huis – de rekeningen van veertig energiebedrijven nader bekeek. Slechts zestien van hen verstuurden duidelijke facturen. 21 leveranciers moesten hun rekeningen een beetje aanpassen, om die voor de klant beter te controleren te maken. Twee kleine leveranciers, Fenor en Robin Energie, kregen zelfs een last onder dwangsom opgelegd omdat ze, onder meer, niet duidelijk maakten welk tarief ze voor gas en/of elektra berekenden over welke periode.

Energierekening in vast stramien

Uiteindelijk brachten Fenor en Robin Energie, en de overige op de vingers getikte energiebedrijven hun rekening meer op orde. Maar volgens Karin Boog kan het nog steeds beter. ‘Rekeningen zijn nog steeds rommelig en onoverzichtelijk.’ Boog zou daarom graag zien dat de minister energieleveranciers verplicht hun rekeningen volgens een vast stramien op te maken, zodat ze beter controleerbaar en vergelijkbaar worden. De vereniging is pas tevreden als ze bovendien foutloos zijn.

Niet eens met de manier waarop een energiebedrijf uw klacht over een rekening afhandelt? Stap naar de Geschillencommissie

(bron: eigenhuis.nl)

Kan Fries elektriciteitsnet alle zonne-energie aan?

Is het Friese elektriciteitsnetwerk wel bestand tegen alle duurzame zonne-energie die wordt opgewekt? Die vraag stelt de ChristenUnie in Provinciale Staten aan verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier. De partij wijst bijvoorbeeld op het grote aantal nieuwe zonneparken die op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Als de maximale capaciteit van het net is bereikt, zou de opgewekte zonne-energie verloren gaan.
Statenlid Richard Klerks van de ChristenUnie wil van de gedeputeerde weten hoe dat in Fryslân zit en of er mogelijk extra moet worden geïnvesteerd in de opslag van duurzame energie.

(bron: omropfryslan.nl)

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com