Categorie: nieuws

Ernstige geluidshinder door warmtepomp van de buren

In DvhN van vrijdag 30 maart lezen we dat de Vereniging Eigen Huis vreest dat de hybride warmtepompen die nu gepromoot worden, zullen leiden tot grootschalige geluidsoverlast: „Straks hoor je in elke straat gebrom”.

Sinds half januari weten mijn vrouw en ik dat het nog erger is. De geluidsoverlast beperkt zich niet tot de straat, neen, het geluid dringt ongevraagd en brutaal de huizen binnen. Wat is het geval? Een buurman liet een hybride warmtepomp installeren aan de achterkant van zijn huis, pal naast onze slaapkamer. Het is een warmtepomp die 66 decibel geluid produceert, en hij is gekoppeld aan een cv-ketel die binnen hangt. Als het koud is, werken beide warmtebronnen en is er dus ook een dubbel geluid. Het aanhoudende onrustige geluid dringt door de binnenmuur heen die onze slaapkamer scheidt van de ruimte van de buurman. Aan deze binnenmuur is zijn cv-ketel bevestigd. De geluiden dringen door in onze slaapkamer, maar via de muren trekken ze door heel ons huis heen. Niet alleen onze nachtrust is hierdoor ernstig verstoord, maar uit héél ons huis is de rust en de stilte weg. We hebben dan ook een klacht over ernstige overlast ingediend. Maar dan blijkt pijnlijk wat er gebeurt als er geen duidelijke regelgeving van de overheid bestaat: we zijn totaal afhankelijk van de bereidheid van de buurman om serieus met onze klacht rekening te houden. Dit is niet voldoende basis voor een energie-transitie die niet alleen het milieu wil sparen, maar ook de mens.

(bron: Dagblad van het Noorden)

Over drie jaar geen traditionele cv-ketel meer

De traditionele cv-ketel om je huis mee te verwarmen gaat verdwijnen. Tenminste als het aan energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche ligt. Ze willen dat woningeigenaren vanaf 2021 hun cv alleen nog kunnen vervangen door een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame manier van verwarming. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief over warmtepompen, maar waarschuwt ook.

Een manifest waarin de coalitie van bedrijven en organisaties hun oproep doen, wordt vanmiddag aangeboden aan Diederik Samsom, die betrokken is bij de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. De opstellers, waaronder Greenpeace, Milieudefensie, Eneco en Essent, denken dat de ouderwetse cv niet meer afdoende is, als we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen en de gaswinning in Groningen verder naar beneden gaat.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-Vni (de installatiebranche) zullen het klimaat en ‘Groningen’ onvermijdelijk leiden tot nieuwe rendementseisen aan cv-ketels. Maar deze installaties, die volledig op aardgas werken, kunnen niet aan die hogere eisen voldoen, denkt hij. Op dit moment heeft 95 procent van de Nederlandse huizen nog een traditionele cv-ketel.

Duurder
Het meest gebruikte alternatief voor een cv-ketel in een huis is op dit moment een (hybride) warmtepomp. Zo’n warmtepomp is nog (veel) duurder dan een cv. Daarom pleiten de bedrijven en organisaties voor een systeem waarbij je per woning een vast bedrag per maand betaalt voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Als je je huis verkoopt, neemt de volgende eigenaar het servicecontract over. Dat wordt ook wel gebouw-gebonden financiering genoemd.

Met een volledige warmtepomp gebruik je geen aardgas meer. De warmte wordt elektrisch opgewekt, waardoor de CO2-uitstoot van je huis daalt met gemiddeld 50 tot 60 procent. Er bestaat subsidie voor.

Een andere optie is de zogenoemde hybride warmtepomp. Die wordt naast je cv geplaatst en is goedkoper dan een volledige warmtepomp. De hybride pomp, een soort omgekeerde koelkastmotor, doet het meeste werk. De cv-ketel gaat alleen aan als het erg koud is, en zorgt voor warm water in je keuken en douche. Met een hybride pomp daalt je CO2-uitstoot ongeveer 35 procent.

Tussenstap
Milieu Centraal denkt dat de hybride warmtepomp voor veel mensen een goed alternatief kan zijn, maar waarschuwt ook: “Bij een slecht geïsoleerd huis is een (hybride) warmtepomp een slecht idee”, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. “De warmte vliegt gewoon de deur uit en het huis is niet warm genoeg te krijgen. Ook de radiatoren moeten er geschikt voor zijn.”

Een hybride warmtepomp is bovendien een tussenstap. Uiteindelijk moet Nederland helemaal van het gas af. Dus zul je de jaren na aanschaf moeten gebruiken om nog een switch te maken naar helemaal gasloos. Milieu Centraal heeft alle informatie over alternatieven voor aardgas op een rijtje gezet, inclusief kosten en subsidiemogelijkheden.

Het grote probleem bij warmtepompen is de aanschafprijs. Anders dan bij zonnepanelen heb je zo’n pomp niet snel terugverdiend. In het beste geval heb je op het eind van de levensduur deze duurzame warmte voor hetzelfde geld als bij je traditionele cv. Je verdient er dus niet op, zoals bij zonnepanelen wel het geval is.Bij een hybride warmtepomp, waarbij je nog voor een deel gas gebruikt, ben je wel goedkoper uit dan met alleen aardgas. Want je verdient hem in 10 jaar terug, terwijl de levensduur 15 jaar is. En je CO2-uitstoot gaat flink naar beneden.

Kosten hybride warmtepomp, gemiddeld:

aanschaf: 4.000 euro

subsidie: 1.500 – 1.800 euro

beparing per jaar: 240 euro. Dit is bij een gemiddeld gasverbruik in een matig geïsoleerd huis.

(Bron: Milieu Centraal)

“Ons belangrijkste advies is verder dat je nooit stap 1 moet overslaan: kijken naar je isolatie. Als ergens isolatie ontbreekt, is isoleren voor besparing van CO2 én geld de slimste stap. Doe dus eerst een isolatiecheck, breng vervolgens de isolatie aan en ga als derde stap pas denken over een warmtepomp.”

Puk van Meegeren van Milieu Centraal heeft sinds een jaar zelf een hybride warmtepomp in zijn huis. Hij heeft gemerkt dat hij toch nog wat moet doen aan z’n radiatoren, om de warmtepomp beter te benutten en de gasketel minder hoeft te branden. Hij bespaart een paar tientjes aan energiekosten per jaar, maar heeft dan ook een lager energieverbruik dan gemiddeld. Tegelijk stoot hij minder CO2 uit.

Elk jaar worden volgens Uneto-Vni ongeveer 350.000 cv-ketels vervangen. Ongeveer 180.000 huizen in Nederland (2016) hebben al een warmtepomp, en steeds meer mensen nemen er een, zegt Milieu Centraal.

(bron: nos.nl)

Nieuw bestuurlid voor Energiek Goutum

Op woensdag 7 maart 2018 was de Algemene leden vergadering van Energiek Goutum. Op deze avond was er een bestuursverkiezing.

Volgens het schema van aftreden was Hans de Vries aftredend. Hans de Vries had besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Dit betekent dat Energiek Goutum op zoek was naar een nieuwe secretaris. Kandidaten konden zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter. Marian Scholten had zich als enige aangemeld bij de voorzitter.

De voorzitter bedankte Hans de Vries voor zijn inzet voor de coöperatie en wenst hem al succes met alles wat hem bezighoudt. Marian Scholten, lid van de coöperatie, neemt het stokje van Hans de Vries over. De aanwezigen stemden hier mee in.

Op de website staat een stukje over onze nieuwe secretaris. Dit kunt u hier lezen.

Gemeente Leeuwarden verkoopt boerderij Goutum, weilanden vol panelen

De gemeente Leeuwarden heeft haar stelp bij viaduct De Him ten zuiden van Goutum voor bijna 263.000 euro verkocht aan een particulier stel als woonboerderij.

Het gaat om de voormalige ‘pleats van Wallinga’ aan de oostkant van de Wergeasterdyk. Er zat nog 65 are land bij deze negentiende-eeuwse stelpboerderij. De overige landerijen zijn niet meeverkocht.

,,Van een volwaardig agrarisch gebruik was vrijwel geen sprake meer. Op een groot deel van de weilanden komt een zonnepark te liggen. Dit was aanleiding om het voortgezet gebruik door de voormalig eigenaar op te zeggen.’’ Voor de tamelijk vervallen bebouwing was bij de verkoop ruime belangstelling.

Stadsdeel De Zuidlanden

,,Om het gebruik als woonboerderij mogelijk te maken start de gemeente een uitgebreide ruimtelijke ordeningprocedure. Pas na het onherroepelijk worden van de woonbestemming vindt de overdracht plaats. Tot zolang wordt de boerderij door koper gebruikt voor tijdelijke bewoning.’’

De gemeente heeft de afgelopen twintig jaar veel boerderijen aangekocht voor aanleg van stadsdeel De Zuidlanden. Op aandringen van oud-PvdA-raadslid Hendrik ten Hoeve heeft de gemeente zich ten doel gesteld de historische exemplaren zo veel mogelijk te behouden.

(bron: lc.nl)

Heeft u zich al ingeschreven bij de Energy Battle?

Vanaf morgen begint de Energy Battle Friesland. Samen met een groot aantal Friese Energie Coöperaties en de Freonen Fan Fossiel Fry Fryslân organiseren we dit jaar de EnergyBattle Friesland! Op het moment van schrijven staan wij op de vijfde plaats en doen er twee inwoners van Goutum mee. Helpt u mee om Goutum energie te besparen? Schrijf u dan snel in via onze website. We hebben een speciale pagina gemaakt waar u meer informatie kan vinden over deze Energy Battle.

Wij doen mee om samen met verschillende huishoudens van een wijk of dorp het energie verbruik naar beneden te krijgen. Als wij bij de beste twee energiecoöperaties staan met de hoogste besparing in 2018 dan kunnen wij een “Sunflower” winnen t.w.v. €14.000,-. Ook voor individuele huishoudens zijn dit jaar leuke prijzen “te besparen”!

Voor meer vragen over dit project dan kunt u contact met ons opnemen.

Samen het dorp energie neutraal maken via een Energy Battle

Energiek Goutum streeft ernaar om een energie neutraal dorp te krijgen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Energy Battle Friesland. Samen met 10 andere energie coöperaties uit de provincie Friesland organiseren wij een energiebesparingswedstrijd. De afgelopen maanden is de slimme meter in het dorp geplaatst. Daarom doen we mee met deze Battle!

Wat is de Energy Battle?

Met de Energy Battle maken we energie besparen leuk. Samen met de deelnemers van een wijk, dorp of stad is er een competitie rondom energie besparen. Voor de twee energiecoöperaties met de hoogste besparing in 2018 is een “Sunflower” te winnen t.w.v. €14.000,-. Ook voor individuele huishoudens zijn dit jaar leuke prijzen “te besparen”!

Wanneer begint deze wedstrijd? De Energy Battle Friesland start op 1 februari 2018 en gaat door tot 1 februari 2019.

Deelnemende Energie coöperaties:

 • Energiek Goutum
 • Energie Coöperatie Westeinde/Leeuwarden
 • Mantgum
 • Griene Kooperaasje Frieslân
 • EKE Easterwierum
 • Spannum
 • Kubaard
 • EDW Woudsend
 • Wommels
 • Us Kooperaasje

Er is een competitie tussen de deelnemers en tussen de energiecoöperaties (hiervoor worden de gemiddeldes genomen van alles deelnemers van een bepaalde coöperatie). We kijken naar uw verbruik de laatste dertig dagen en vergelijken dit verbruik met het verbruik van het voorgaande jaar. Dat verbruik geeft u zelf op tijdens de wedstrijd. Een voorbeeld van hoe het eruit ziet staat hieronder.

Wat krijgt u nog meer?

Via de gratis applicatie krijgt u gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en in de terug levering van uw zonnepanelen. Behalve de Energy Battle krijgt u een Plus Account in de applicatie. De applicatie is een afsplitsing van SlimmemeterPortal.nl. Dit Plusaccount zorgt ervoor dat uw data voor de gehele periode inzichtelijk blijft maar ook dat u een maandelijkse rapportage krijgt over uw energieverbruik én u kunt gebruik maken van onze mobiele app. Normaal gesproken kost dit account € 1,50 per maand maar u krijgt dit geheel gratis. Hieronder ziet u een voorbeeld van het energieverbruik vanuit de applicatie.

Hoe doet u mee?

Heel eenvoudig: u moet een slimme meter hebben en dan meld u aan via deze link: www.energybattlefriesland.nl

Wie organiseert dit?

De Energy Battle is een gezamenlijk initiatief van de Friesche energiecoöporaties. Het wordt georganiseerd door de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en de lokale energiecoöporaties.

De uitvoering van de Energy Battle is in handen van SlimmemeterPortal.nl. We zijn er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom gaan we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens.

Samen slim besparen, zeg het voort!

Hebt u familie, vrienden of kennissen met een slimme meter en zijn zij nog niet bekend met deze Energy Battle, laat ze zich dan aanmelden! Ze kunnen zich inschrijven via de website van Energiek Goutum. Willen wij met Energiek Goutum winnen dan moeten de nieuwe aanmelders wel in het dorp Goutum wonen.

Nederland helemaal van het gas af, hoe haalbaar is dat?

Door de hevige aardbeving van gisteren in Groningen is de discussie over het gasgebruik in Nederland weer opgelaaid. Moeten we als land niet van het gas af? Het kabinet vindt van wel, maar dat gaat niet makkelijk worden. En het is ook niet zonder risico’s.

Dankzij het aardgas kon je vanochtend warm douchen, een eitje koken en stond de verwarming aan. Bijna alle Nederlandse huizen zijn aangesloten op aardgas dat afkomstig is uit Slochteren.

“Ja, het is een enorme opgave om helemaal van het gas af te gaan. Aardgas zit in de haarvaten van onze samenleving”, zegt Heleen Ekker, redacteur klimaat en energie bij de NOS. “Ook al denken we daar niet zoveel aan.”

Het kabinet wil in de toekomst in ieder geval nieuwbouwhuizen niet meer op aardgas aansluiten. In de praktijk lukt dat nog niet erg. “Vorig jaar is er geïnventariseerd en bleek dat twee derde van alle nieuwbouwhuizen gewoon op gas wordt aangesloten”, vertelt Ekker. “En die leidingen worden daar voor de komende veertig jaar neergelegd.”

Dan hebben we het nog niet eens over de bestaande bouw die van het gas af moet. Netbeheerder Stedin heeft uitgerekend dat als we in 2050 volledig van het gas af willen, er 17.000 tot 18.000 huishoudens per maand moeten stoppen met het gebruiken van aardgas. “Per direct”,benadrukt Ekker. “Dat is een gigantische opgave volgens Stedin, maar wel haalbaar.”

Er zijn alternatieven. Zoals huizen aansluiten op een warmtenet. De restwarmte van de industrie (zoals in Rotterdam) of geothermie, door heet water uit de bodem op te pompen, zijn daarvoor geschikt. Koken kan met een inductieplaat, er bestaan infraroodwarmtepanelen en men kan een warmtepomp thuis installeren om zelf duurzaam warmte op te wekken.

Maar, zegt Ekker, deze alternatieven zijn natuurlijk duurder dan aardgas. “Niet veel mensen zullen vrijwillig overstappen.” Hoe snel de energietransitie zal gaan, is dus afhankelijk van een aantal factoren. Hoe snel gaat de technologische ontwikkeling, wat doet de rest van de wereld, wat is het beleid van de overheid en welke rol kiest het bedrijfsleven?

Verschil in gas

Voor de industrie is gas momenteel onmisbaar, maar niet het aardgas uit Groningen. Dat is zogenoemd laagcalorisch gas (G-gas) en de energiecentrales en industrie in ons land draaien op hoogcalorisch gas (H-gas). Dat laatste wordt gewonnen in kleine Nederlandse velden, maar ook geïmporteerd uit landen als Noorwegen en Rusland. Internationaal is H-gas de standaard.

Nederland zou dus best meer van dat gas uit het buitenland kunnen halen om zo eerder te stoppen met de productie in Groningen. Alleen heeft het H-gas een andere samenstelling dan het G-gas. Door in een fabriek stikstof aan dat gas toe te voegen, kan het toch worden gebruikt voor Nederlandse fornuizen en cv-installaties.
Vorig jaar maakten we onderstaande video over hoe het geïmporteerde gas moet worden verwerkt.

Energieadviseur Lucia van Geuns, The Hague Centre for Strategic Studies, stelt dat de stikstoffabrieken van groot belang zijn zolang Nederland laagcalorisch gas gebruikt. Maar aan het importeren van het H-gas, voor in de fabrieken, kleeft volgens haar een bijkomend nadeel.

“Het levert een hogere CO2-uitstoot dan het gas dat we zelf produceren, vanwege het transport.” En met het klimaatakkoord van Parijs is het doel nu juist om op termijn helemaal te stoppen met fossiele brandstof. Tel daarbij op dat het riskant kan zijn om van landen als Rusland afhankelijk te zijn voor onze gastoevoer.

De minst schadelijke optie

Het is afwachten of andere landen in Europa ook snel het gebruik van gas uitbannen. “Wij denken daar in Nederland heel anders over vanwege de bevingen in Groningen”, zegt Van Geuns. “Maar vanuit de wereldwijde uitstoot gezien, is gas de minst schadelijke optie. Kolen en olie zijn nog veel vervuilender.” Het is daarom aannemelijk dat gas internationaal langer gebruikt wordt dan kolen, ongeacht hoe men er in Nederland over denkt.

Alle genoemde factoren maken het volledig stoppen met gas een zeer tijdrovend proces. Hoelang het precies zal duren, is koffiedik kijken. Dat het uiteindelijk zal gebeuren, is volgens de meeste deskundigen evident. Met het akkoord van Parijs is immers het begin van het einde voor het gebruik van fossiele energie in gang gezet.

(bron NOS.nl)

Vleermuis en huismus krijgen nestkastje bij ‘nul-op-de-meter’-renovatie

Minister Schouten van Natuur geeft vandaag het startsein voor een gedragscode waarbij bij de renovatie van woningen rekening moet worden gehouden met nestelende dieren als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.
De gedragscode is een samenwerking tussen onder meer gemeenten, bouwbedrijven en woningcorporaties en geldt alleen voor woningen die zodanig gerenoveerd worden dat ze volledig hun eigen energie kunnen opwekken. Dit worden ook wel nul-op-de-meter-woningen genoemd.

Nestkasten in gevel

Volgens de code moeten bouwbedrijven voor de start van de renovatie een scan uitvoeren om vast te stellen of er nestelende dieren in bijvoorbeeld de spouwmuren zitten. Als dit het geval is, moeten er nestkasten in de gevel worden geplaatst. Hierin kunnen de vogels zich vestigen als er door de isolatie van de muren geen ruimte meer is.
De Vogelbescherming werkte ook mee aan de gedragscode. “Het is best een doorbraak. Grote bouwbedrijven en natuurbeschermers zijn niet altijd vrienden geweest in het verleden. Nu hebben we aangetoond dat we dit samen kunnen regelen”, zegt Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming.

Op zoek naar nieuwe plekken

Kooijmans denkt dat de code effect zal hebben. “We weten vrij goed wat voor vogels werkt. Ze zullen op zoek gaan naar nieuwe plekken en we denken dat ze deze plekken ook weten te vinden. Het is vaak een kwestie van tijd.”
De Vogelbescherming hoopt dat de gedragscode in de toekomst wordt uitgebreid. “We hopen dat dit een opstap is en dat dit straks in de hele bouw standaard rekening wordt gehouden met deze diersoorten”, zegt Kooijmans.

(bron: nos.nl)

Zonnepanelen gekocht vóór 20 juni 2013? Vraag alsnog btw terug

Huiseigenaren die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht, kunnen mogelijk alsnog de btw over de aanschaf en installatie van de panelen terugkrijgen. Aanleiding hiervoor is een arrest van de Hoge Raad van vrijdag 15 december.

Update 28 december 2017: Vandaag ontvingen we onderstaande toelichting van het ministerie van Financiën over de manier waarop de Belastingdienst de verzoeken gaat behandelen:

 • Als een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet over tijdvakken in 2012 uiterlijk 31-12-2017 door de Belastingdienst wordt ontvangen, ontvangt de verzoeker een papieren aangifte. De indieningstermijn voor die aangifte is een maand. Die aangifte kan niet digitaal worden gedaan.
 • Als een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet over tijdvakken in 2012 na 31-12-2017 door de Belastingdienst wordt ontvangen, wordt het verzoek voorlopig aangehouden. De verzoeker ontvangt dan (nog) geen aangiftebiljet. De gevolgen van het arrest voor deze gevallen worden namelijk nog bestudeerd.
 • Als de Belastingdienst een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet over tijdvakken in 2011 of eerder ontvangt, wordt dit verzoek voorlopig aangehouden. De verzoeker ontvangt dan (nog) geen aangiftebiljet. De gevolgen van het arrest voor deze groep worden namelijk nog bestudeerd.

Advies Vereniging Eigen Huis: Het ministerie wil dus nog geen toezeggingen doen over de consequenties als de zonnepanelen vóór 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis adviseert ook deze kopers om vóór 1 januari 2018 teruggave te vragen.

Update 27 december 2017: Het ministerie van Financiën geeft aan dat kopers van zonnepanelen van vóór 20 juni 2013 vóór 1 januari 2018 een teruggaveformulier moeten aanvragen. Dat formulier moeten zij binnen één maand na ontvangst terugsturen. Het ministerie wil nog geen uitspraak doen over de consequenties voor zonnepanelen die vóór 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Vereniging Eigen Huis adviseert ook deze kopers om vóór 1 januari teruggave te vragen.

Vereniging Eigen Huis adviseert mensen met zonnepanelen om vóór 1 januari 2018 alsnog een verzoek tot teruggave bij de Belastingdienst te doen. Voor een gemiddelde installatie gaat het om enkele honderden euro’s.

Verzoek vóór 1 januari indienen

De Belastingdienst heeft Vereniging Eigen Huis op donderdag 20 december toegezegd in elk geval de verzoeken tot teruggave in behandeling te nemen van mensen die tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht. Voorwaarde is wel dat het verzoek tot teruggave vóór 1 januari 2018 is verstuurd naar de Belastingdienst.

Wat als u vóór 1 januari 2012 zonnepanelen heeft gekocht?

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met verzoeken over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2012.

Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak Fuchs. Sindsdien kunnen particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden btw-ondernemer worden en zo de btw op aanschaf en installatie terugvragen.

Kopers na 20 juni 2013 hebben 5 jaar de tijd

Voor kopers van na 20 juni 2013 heeft toenmalig staatssecretaris Weekers een uiterste termijn gesteld. Dat betekent dat de aanvraag binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf moet zijn ingediend. De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat de wet geen termijn stelt, waardoor ook consumenten die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-teruggave in aanmerking komen.

Stappenplan en voorbeeldbrief

Gebruik ons stappenplan en voorbeeldbrief om de btw-teruggave te regelen:

(bron: eigenhuis.nl)

Gas en stroom kosten gemiddeld huishouden volgend jaar 110 euro meer

Na de aankondiging dat de energiebelasting volgend jaar omhoog gaat, verhogen de grootste leveranciers ook hun tarieven. Een gemiddeld huishouden is daardoor over het hele jaar gemiddeld 110 euro meer kwijt, meldt de prijsvergelijkingssite Pricewise.
Essent en Eneco hebben een verhoging van hun tarieven aangekondigd. Nuon heeft de prijsstijging niet bevestigd, maar volgens Pricewise krijgen klanten wel berichten over hogere tarieven.
Essent rekent volgend jaar 32 euro meer voor een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m3 gas. Bij Eneco is dat 30 euro. Op basis van de berichten aan klanten van Nuon verwacht Pricewise een stijging van 28 euro.

De prijsvergelijker is niet verrast door de prijsverhogingen. “Een stijging van de tarieven zat er al aan te komen, omdat ook de inkoopprijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan”, zegt directeur Hans de Kok.

Energiebelasting
De hogere energiebelasting is het meest te voelen in de huishoudportemonnee. Een gemiddeld gezin is volgens Pricewise volgend jaar 68 euro meer kwijt aan de heffingen.
Vorige maand waarschuwde Vereniging Eigen Huis al voor de hogere energiebelasting. Volgens de VEH is de stijging veel groter dan het kabinet had aangekondigd.
De netwerkkosten stijgen volgens Pricewise met gemiddeld 12 euro.

 • De energierekening bestaat uit verschillende onderdelen: het tarief dat de leverancier (zoals Essent, Eneco en Nuon) rekent, de netwerkkosten die de netbeheerder (bijvoorbeeld Liander en Stedin) in rekening brengt en belastingen.

(bron: nos.nl)

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com