Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

In 2015 is vanuit Dorpsbelang Goutum een discussie gestart, eerst in het bestuur en later ook met alle Goutumers, over of en hoe Goutum is te verduurzamen. De aanleiding was de presentatie ‘Dwers-Tinke mei Jan Rotmans’ in de Kanselarij te Leeuwarden die door Jelle Brandsma en Hans de Vries is bijgewoond. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de EUR, presenteerde hier zijn nieuwe boek over zijn vernieuwingsbeweging ‘Nederland Kantelt’. Volgens de hoogleraar kan ook Goutum in 20 jaar over op 100% duurzame energie op basis van zon, wind, warmte en energiebesparing.

In 2016 is ‘Coöperatie Energiek Goutum U.A.’ opgericht. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit:

Dick Takkebos, voorzitter. “Onlangs zijn er bij mij 24 zonnepanelen geïnstalleerd. Jaarlijks levert dit Ons 6.000 kWh aan stroom. Op termijn wil ik mijn woning ‘nul-op-de-meter’ maken. Wat zou het mooi zijn als dat in het hele dorp lukt!”

Marian Scholten, secretaris. “We zijn de afgelopen jaren thuis bezig geweest om besparing te realiseren. Hier zijn we nog niet mee klaar, er valt nog één en ander te isoleren. De ambitie om bij te dragen aan een meer duurzame omgeving is er, nu de verdere uitvoering nog.”

Alexander Waalewijn, penningmeester. “Op mijn werk (een lokaal accountantskantoor) zijn we al jaren bezig om het begrip ‘duurzaamheid’ concreet in te vullen. Zelf ben ik nieuwsgierig naar toekomstige techniek en energievoorziening. Met deze achtergrond was de stap om mee te doen zo gezet.”

Focco Dam, algemeen bestuurslid. “Thuis zijn we al jaren bezig het energieverbruik terug te dringen en in het dagelijks leven help ik bedrijven hierbij. Mijn ervaringen deel ik graag met dorpsgenoten. Het is heel goed mogelijk om energie te besparen zonder in te leveren op comfort, en is leuk om mee bezig te zijn. Met elkaar, voor de toekomst van onze kinderen!”

Rienk Dijkstra, algemeen bestuurslid. “De mogelijkheden op energiegebied zijn groot. Persoonlijk vind ik het zeer inspirerend deze kansen te grijpen om zo een positieve bijdrage te leveren aan onze leefomgeving. Ik vind het een uitdaging om tegen aanvaardbare kosten zelf groene energie op te wekken.”

Ate van der Meer, werkgroep communicatie. “Wij wonen nu drie jaar in Goutum en hebben al veel aanpassingen gedaan met betrekking tot het isoleren van onze woning. Ik wil uiteindelijk volledig overgaan op duurzame energiebronnen. Samen met het dorp Goutum wil ik naar een CO2-arme wereld.”

“Wij hebben deze coöperatieve vereniging uit idealisme opgericht in 2016, om ons te richten op de levering en opwekking van duurzame energie. Energiek Goutum is ontstaan vanuit onze behoefte om Goutum in het jaar 2040 100% lokaal opgewekte duurzame energie. We willen nu echt ietsdoen, voor onszelf, de generaties na ons en het milieu. Er zijn door de overheid vele duurzame (klimaatneutrale) doelstellingen vastgesteld, maar wij willen er zelf ook actief iets mee. Door een lokale coöperatie zonder winstoogmerk op te zetten, kunnen wij samen met de inwoners van Goutum acties opzetten (zoals gezamenlijk inkopen en laten plaatsen van zonnepanelen, gezamenlijk gebouwen voorzien van panelen, leveren van eigen groene stroom etc.).

Wij willen niet afwachten, maar gewoon actie nemen. Dus zijn we begonnen. Met de eerste investeringen uit eigen zak. Nu is ons doel meer mensen te betrekken en echt gezamenlijk duurzaam voor elkaar krijgen op een eenvoudige manier. Wij concentreren ons op Goutum. Met ruim 2.000 inwoners kunnen we een slag maken en een voorbeeld zijn!

Een coöperatievorm hebben wij bewust gekozen, omdat er geen winstoogmerk aan vast zit. Wij zijn onafhankelijk en ieder lid of bestuurslid heeft inspraak. De nieuwe manier van samenwerken, wat ons betreft. Daar zal het in de toekomst meer en meer naar toe gaan.

We hebben bewust voor de naam Energiek Goutum gekozen. Goutum is een dynamisch: een woon- en werkgebied met energieke mensen, energieke bedrijven, verenigingen etc. Daarnaast zijn wij een energieke coöperatie: wij hebben er zin in om duurzaam dichtbij te brengen.”

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com